رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از فعال شدن واکسیناسیون شبانه در استان خبر داد.

دکتر ابراهیم شکیبابا اشاره به برداشته شدن محدودیت سنی تزریق واکسن کرونا در استان گفت: در همین راستا و جهت رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان، واکسیناسیون شبانه هم در استان فعال شده است.

وی افزود: از روز گذشته(۲۹ شهریور) مرکز واکسیناسیون حضرت خدیجه کبری(س) واقع در الهیه خدمات واکسیناسیون خود را تا ساعت ۲۴ شب ادامه می دهد.

شکیبا با اشاره به وجود ۴۱ مرکز واکسیناسیون در استان گفت: مراکز هم اکنون در دو شیف صبح و بعدازظهر فعال هستند و فعالیت آنها از ۸ صبح تا ۱۹ غروب ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش شیفت های شب مراکز واکسیناسیون، گفت: در نظر داریم حداقل برای پنج مرکز دیگر شیفت های شب را فعال کنیم.

رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم هرچه سریعتر واکسیناسیون گروه های هدف گفت: خوشبختانه هم به میزان کافی در استان واکسن داریم و هم تعداد مراکز در حد قابل قبولی است و افراد می توانند بدون ازدحام مراجعه کرده و واکسن خود را دریافت کنند./ایسنا