دکتریارتبار تصریح کرد: در حال حاضر توسعه پایدار برای کلانشهر کرمانشاه و جامعه شهروندی آن یک نیاز اجتناب ناپذیر است و ضرورت آن برای همگان به اثبات رسیده است و باید با ایجاد بستر مناسب و کسب درآمدهای پایدار در این راستا حرکت کنیم.
دکتر یارتبار با اشاره به اینکه در راستای یک نظام کلان اقتصاد شهری با برنامه ریزی مناسب و ایجاد انضباط مالی و نیز بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار می توان شرایط خدمات رسانی را به مراتب بهتر کنیم تاکید کرد: شهرداری های کلان شهرها وظایف مختلف و بسیار گسترده ای را بر عهده دارند و این گستردگی باعث متمایز شدن مجموعه مدیریت شهری از دیگر دستگاه‌های خدمات رسان است.
وی ادامه داد: حفظ سلامت جامعه شهروندی ، زیبایی محیط شهری،رفاه حال شهروندان و نظم شهری همه به نحوه اعتبارات و شرایط مالی و اقتصادی شهرداری بر می گردد و برای ایجاد همه خدمات با کیفیت مناسب باید منابع منطقی و پایدار برای مجموعه خدمات رسان در شهرداری تعریف گردد تا روند توسعه شهر به تعویق نیفتد هر چند که نباید از این نکته غافل شد که شرایط مالی و اقتصادی شهرداری ها به شرایط اقتصادی جامعه بستگی دارد و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و گاها سیاسی بر اهداف و برنامه های مجموعه مدیریت شهری تاثیر گذار خواهد بود.
شایان ذکر است دکتر علی یارتبار سال گذشته موفق به کسب جایزه و تندیس مدیریت مالی در همایش جایزه مدیریت مالی ایران گردید.