وی بیان داشت: همچنین در این جلسه پروژه های مربوط به سفر آینده ریاست محترم جمهوری نیز مطرح شد و در این سفر پروژه هایی برای ما دارای اولویت است که دارای بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی باشند و پیوست اشتغالزایی و درآمدی نیز داشته باشد به گونه ای که به رشد اقتصادی استان کمک کند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در این سفر همچنین سند نفت و گاز استان با اعتبار بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان مطرح خواهد شد و این سند از موضوعات اصلی و مهم این سفر خواهد بود و با اجرای در آینده کرمانشاه به یکی از قطب های پتروشیمی کشور تبدیل و زمینه تحولی اساسی را نیز در استان فراهم می کند.

وی بیان داشت: بحث توسعه راه آهن و اجرای سدها از جمله پروژه هایی خواهد بود که در سفر ریاست محترم جمهوری مطرح خواهد شد و اجرای سامانه گرمسیری نیز در این سفر مطرح خواهد شد زیرا این سامانه تحول بسیار اساسی برای استان به همراه خواهد داشت.

بازوند گفت: اجرا و تکمیل سامانه گرمسیری نیازمند اعتبار است لذا در سفر ریاست محترم جمهوری این پروژه یکی از پروژه های قابل ارائه استان خواهد بود و وظیفه داریم به پروژه های زیرساختی و مهم استان توجه ویژه داشته باشیم.

وی در پایان گفت: اولویت کاری مدیران هم تلاش برای مشخص شدن پروژه های استان جهت تصویب در بودجه سال ۱۴۰۱ و مشخص شدن پروژه های دارای اولویت برای تصویب در سفر آینده ریاست محترم جمهوری به استان کرمانشاه است.

بازوند تأکید کرد: تا روزی که مسوولیت داریم بی شک وظیفه داریم با همان جدیت و عزم روز اول مطالبات مردم را پیگیری کنیم.