در هفته گذشته بندرگناوه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۵.۲ لرزید و قصرشیرین استان کرمانشاه زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۴.۳ و ۴ را تجربه کرد و در فاریاب نیز زلزله‌های بزرگتر از ۴ به ثبت رسید.

 بررسی زلزله‌های هفته گذشته نشان می‌دهد در فاریاب استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ و  خانوک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴ رخ داد ضمن آنکه قصرشیرین استان کرمانشاه نیز در خط زلزله بود به گونه‌ای که زمینلرزه‌های ۴، ۳.۷، ۳.۱ و ۴.۳ را تجربه کرد.

علاوه بر اینها بندر گناوه نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۵.۲ لرزید. به گفته دکتر علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سگمنت‌هایی از گسل “پیش ژرفای زاگرس” در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارند و احتمالا جنبایی این قطعه گسلی از سامانه گسلی MMF موجب رخداد زلزله ۵.۲ بندرگناوه استان بوشهر شده است.

وی ادامه داد: بررسی زلزله‌های تاریخی این منطقه در ۱۵ سال اخیر نشان دهنده در این مدت تعداد ۲ هزار و ۴۳۲ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۵.۲ بندرگناوه استان بوشهر (مدت ۱۵ ساله) ثبت شده است. از این تعداد ۱۵ زمینلرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۹۳ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمینلرزه‌ها کوچکتر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده‌ است. این میزان رخداد زلزله‌ای، لرزه خیزی بسیار بالایی برای منطقه قابل تصور است.

جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است: 

شنبه ۳ مهر ماه

در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۷، رخ داد.

در امیرکلا استان مازندران زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد که رومرکز آن در ۸ کیلومتری امیرکلا، ۹ کیلومتری کله بست و ۹ کیلومتری بابل این استان بوده است.

اشترینان استان لرستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۱ کیلومتری اشترینان، ۱۴ کیلومتری بروجرد و ۳۰ کیلومتری چغلوندی این استان گزارش شد.

یکشنبه ۴ مهر

در فاریاب استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۱۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری فاریاب و ۴۹ کیلومتری کهنوج استان کرمان و ۳۱ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در کوخرد استان هرمزگان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

سروآباد استان کردستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری سرو آباد و ۱۸ کیلومتری مریوان استان کردستان و ۲۲ کیلومتری نودشه استان کرمانشاه به ثبت رسید.

بهاباد استان یزد نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری بهاباد و ۷۱ کیلومتری بافق استان یزد و ۷۷ کیلومتری کوهبنان استان کرمان گزارش شد.

دوشنبه ۵ مهر

در سردشت استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸ رخ داد.

سه شنبه ۶ مهر

در دهلران استان ایلام زلزله ۲.۹ گزارش شد.

مجن استان سمنان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۹ کیلومتری مجن، ۲۰ کیلومتری دیباج و ۲۹ کیلومتری دامغان این استان بوده است.

در قصرشیرین استان کرمانشاه بعد از زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷، زلزله دیگری با بزرگای ۴ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۵ کیلومتری قصر شیرین و ۴۲ کیلومتری سرپل ذهاب اعلام شد. زلزله‌های ۲.۸، ۲.۹، ۳.۱ در عمق ۱۹ کیلومتری، ۴.۳ در عمق ۷ کیلومتری، ۲.۷ و ۳.۳ در عمق ۱۶ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

عسلویه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری عسلویه استان بوشهر، ۳۲ کیلومتری کوشکنار استان  هرمزگان و ۴۱ کیلومتری گله دار استان فارس بوده است.

چهارشنبه ۷ مهر

در سرآباد استان کردستان زلزله ۲.۷ رخ داد.

خانوک استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۰ کیلومتری خانوک، ۱۴ کیلومتری زرند و ۲۸ کیلومتری هجدک این استان بوده است.

اسدیه استان خراسان جنوبی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری اسدیه، ۲۲ کیلومتری گزیک و ۴۳ کیلومتری سربیشه این استان به ثبت رسید.

در کوهی خیل استان مازندران زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

پنج‌شنبه ۸ مهر

اشترینان استان لرستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۹ کیلومتری اشترینان و ۱۹ کیلومتری بروجرد استان لرستان و ۳۰ کیلومتری سامن استان همدان بوده است.

لافت استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۵ کیلومتری لافت، ۴۰ کیلومتری بندر خمیر و ۴۶ کیلومتری سوزا این استان بوده است.

در بندر گناوه استان بوشهر زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

جمعه ۹ مهر

بندرگناوه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۵.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری بندر گناوه، ۲۸ کیلومتری بندر ریگ و ۳۵ کیلومتری امام حسن این استان گزارش شد. زلزله ۲.۶ و ۴.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در موسیان استان ایلام  زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۷ کیلومتری موسیان و ۴۵ کیلومتری عراق بوده است./ایسنا