همچنین همشهری نیز نوشته آمار محاسبات نشان می‌دهد ۸ استان ایران از حیث شاخص فلاکت، در محدوده بالای ۶۰ درصد جای گرفته‌اند.

براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان شهریور به ۴۵.۸درصد و نرخ بیکاری ۹.۶درصد رسیده که به این ترتیب شاخص فلاکت در کشور در پایان تابستان امسال به ۵۵.۴ درصد رسیده است.

تنها شاخص فلاکت ۲ استان سمنان و قم پایین‌تر از ۵۰ درصد قرار دارد و استان‌های تهران، مازندران، قزوین، مرکزی، همدان، البرز، اردبیل، خراسان رضوی و جنوبی به‌ترتیب در پایین‌ جدول شاخص فلاکت و در حوالی رقم ۵۰ درصد قرار دارند.