کرمی با تاکید بر لزوم پررنگ تر شدن نقش اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی، بازرسان اتاق اصناف و کلانتری های مربوطه و ورزش و جوانان در بحث مقابله با قاچاق دارو، اعلام کرد: این نهادها باید از طریق ایجاد گشت مشترک ضمن بازدید از واحدهای صنفی عطاری، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و باشگاه های پرورش اندام در صورت مواجه شدن با عرضه، توزیع و نگهداری و فروش دارو خارج از شبکه توزیع داروی تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و پودرهای نیروزای غیرمجاز ضمن توقیف و ضبط داروها با تشکیل پرونده قضائی عامل یا عاملین به مرجع صلاحیت دار قانونی معرفی کنند.

وی ادامه داد: از طرفی محل فعالیت متصدیان عطاری ها فاقد مجوز یا متصدیان عطاری های متخلف با رعایت مقررات قانونی پلمب شود.

دادستان کرمانشاه بااشاره به فعالیت فروشنده های سیار داروهای غیرمجاز، عنوان کرد: دستگاه های ذیربط ضمن تشکیل کمیته ای نسبت به شناسائی افراد سیار فروشنده دارو غیرمجاز خصوصاً در اطراف میدان آزادی کرمانشاه اقدام و ضمن ضبط و توقیف داروهای غیرمجاز عامل یا عاملین فروش دارو به مرجع صلاحیت دار قضائی معرفی کنند.

وی به تبلیغ، عرضه و فروش دارو به صورت غیرمجاز از طریق فضای مجازی هم اشاره کرد و افزود: پلیس فتا ضمن رصد لازم نسبت به شناسائی عاملین اقدام و جهت اقدام عملیاتی به پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان کرمانشاه معرفی کند.

کرمی با تاکید براینکه هر دستگاه و کمیته ای باید ماهانه نتیجه اقدامات خود را به دادسرا گزارش کند، گفت: سازمان های کاشف باید آسیب های موجود در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق دارو را احصاء و جهت اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور عملکرد مطلوب اعلان کنند.