این قابل درک است که چرا دهانشویه ها به تنهایی برای از بین بردن تجمع روی زبان کافی نیستند. به همین دلیل است که مسواک زدن منطقی است و به حذف و حذف این بقایای دهانی کمک می‌کند.

باکتری‌های جهش یافته استرپتوکوک و لاکتوباسیل که در ایجاد حفره‌های دندانی و بیماری‌های لثه نقش دارند می‌توانند با تراشیدن زبان کاهش یابند.

معمولاً پزشکان دستورالعمل‌های بسیار خاصی در زمینه تمیز کردن زبان می‌دهند، دوبار در روز به مدت حداقل دو دقیقه در روز. مشخص شد که این امر تأثیر قابل توجهی در کاهش باکتری‌ها و همچنین کاهش هالیتوز دهانی دارد.

به نظر می‌رسد انواع مختلف خراشنده زبان و برس در از بین بردن تجمع مؤثر هستند.

برخی از مدل‌های مسواک، مانند مسواک‌های برقی در حال حاضر دارای یک ضمیمه مسواک زبان هستند که از نظر ظاهری صاف است و شبیه ترکیبی از برس و خراشنده است.

یک دهان سالم به طور کلی دارای رنگ صورتی است. معمولاً هر چیزی که قرمز یا سفید باشد یا برجسته باشد نشانه این است که چیزی وجود دارد که باید به آن توجه شود.

بسته به اینکه فرد سیگاری هستید، بیماری دارید یا خشکی دهان دارید، زبان همیشه متفاوت به نظر می‌رسد.

منبع: شفقنا