به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه؛ مهندس امیر رحیمی سرپرست شهرداری کرمانشاه بر تداوم اجرای عملیات آسفالت ،لکه گیری و روکش آسفالت سطح معابر مناطق هشتگانه تأکید کرد.