مرادی با اشاره به واکسینه شدن بخشی از مردم استان بر علیه کرونا، گفت: تزریق یک دوز ایمنی لازم در برابر کرونا را ایجاد نمی کند، بلکه تاثیرگذاری واکسن حدود سه هفته پس از تزریق دوز دوم خواهد بود و تا آن زمان ایمنی لازم در بدن ایجاد نمی شود، بنابراین هنوز درصد زیادی از مردم استان به ایمنی لازم علیه کرونا نرسیده اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: از طرفی ایجاد این ایمنی به معنی عدم ابتلا به کرونا نیست و تزریق واکسن تنها می تواند از ایجاد فرم شدید بیماری و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری کند که این پیشگیری هم بصورت ۱۰۰درصدی نخواهد بود.

مرادی تاکید کرد: بنابراین افراد با وجود تزریق دو دوز واکسن هم باید همچنان پروتکل ها را رعایت کنند.

مرادی گفت: مردم باید بدانند که خطر کرونا همچنان وجود دارد و نباید از آن غافل شوند و یکی از  فضاها برای انتقال این ویروس همین تجمعات و عروسی هاست که افراد هم بدون ماسک و رعایت دستورات بهداشتی در آن شرکت می کنند، بنابراین باید بطور جدی از برگزاری و شرکت در این مراسم خودداری کنند./ایسنا