پورداد گفت: قره سو پتانسیل خوبی برای جذب گردشگران دارد، به شرط آنکه لایروبی شده و از ورود فاضلاب به آن پیشگیری شود، در غیراینصورت صرفا ساماندهی و زیبا سازی حاشیه های آن هدررفت سرمایه است.

وی افزود: زمانی ساماندهی حاشیه ها نتیجه بخش است که “قره سو” به یک رودخانه واقعی تبدیل شود.

این مسئول  اظهار کرد: پس از حل این مشکلات، اگر استانداری کمک کند شهرداری کار ساماندهی حاشیه قره سو را به سرانجام خواهد رساند./ایسنا