کاشفی اکنون که قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شود را بهترین زمان برای کمک به دهک‌های پایین جامعه و تعیین تکلیف یارانه‌ها دانست و عنوان کرد: یارانه‌ها و ارز ترجیحی پیوند مستحکم با یکدیگر دارند و دولت باید هر دو موضوع را به صورت همزمان ساماندهی کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از دهک‌های بالای کشور و افراد برخوردار اکنون یارانه دریافت نمی‌کنند و شیوه توزیع یارانه‌ها کمی منطقی‌تر شده، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط مهیاست که برای کمک به دهک‌های پایین جامعه، یارانه نقدی آنها از محل منابع حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی زیاد شود.

کاشفی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یارانه نقدی در کشور باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم نخواهد شد، عنوان کرد: حجم پولی که در قالب یارانه ها در اقتصاد کشور به چرخش در می آید نسبت به حجم پولی که از منابع دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت، بسیار کمتر است.

 وی اضافه کرد: از سوی دیگر عامل اصلی تورم در کشور نابسامانی بودجه سالیانه و عدم تعادل منابع و خارج است که باعث می شود چاپ پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی صورت گیرد که البته دولت جدید قول داده جلوی این کار را بگیرد/ایسنا