سرهنگ مرادی تصریح کرد: متهم با وجود اینکه در تحقیقات ابتدایی منکر هرگونه جنایتی شد اما در ادامه به قتل زن جوان، آتش زدن پیکر او و سرقت طلاجاتش اعتراف کرد.

رئیس پلیس روانسر یادآور شد: ماموران همچنین در بازرسی های به عمل آمده از داخل خودرو قاتل، بیش از ۴۱ گرم انواع طلاجات مربوط به مقتول و در بازرسی از منزل این فرد یک تیغه خشاب و ۳۱ عدد فشنگ اسلحه کلاشینکف کشف کردند.

وی با بیان اینکه بازجویی از قاتل برای کشف انگیزه اش از ارتکاب این جنایت ادامه دارد، از ماموران پلیس آگاهی شهرستان به خاطر شناسایی و دستگیری قاتل پس از چند روز تلاش بی وقفه قدردانی کرد.