به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه،سرپرست شهرداری کرمانشاه در دیدار یا فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه گفت: نیروی انتظامی پشتوانه خوبی برای خدمات شهرداری است.