هم اکنون ۸۳۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.