سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه این اقدامات در سطح مناطق هشت گانه کلید خورده است گفت: این دستور کار از ۴۸ ساعت گذشته با همکاری واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری و حوزه معاونت خدمات شهری کمسیون زیبا سازی درحال انجام است.

رحیمی با بیان اینکه المان های اضافی بصری که در ید شهرداری است درحال حذف و یا جابجایی هستند تأکید کرد: مواردی که مربوط به شهروندان است طی اخطاریه ای اعلام شده که نسبت به جمع آوری آنان اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه شهر متعلق به تمامی شهروندان است و مرم شریف کرمانشاه باید ما را در این راه همراهی کنند بیان داشت: ما بعنوان خدمتگذار مردم از تمامی شهروندان می‌خواهیم که در جهت رشد و توسعه شهری پای کار و همراه ما باشند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مشارکت مردمی یکی از الزامات نظام اجتماعی است گفت: هرجا این مشارکت وجود داشته، میل به کیفیت و توسعه نیز وجود داشته است، لذا در پایان مجددأ درخواست داریم مردم همراه ما باشند که ان شاء الله در گام دوم که آماده سازی شهری است بتوانیم نوروزی زیبا داشته باشیم.