معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست استان کرمانشاه همچنان به دامداران و مردم محلی هشدار داد در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی حتما مراتب را با محیط زیست و دامپزشکی در میان بگذارند.

فتاحی با بیان اینکه دامداران حاشیه مناطق تحت مدیریت محیط زیست نباید اجازه ورود دام‌های خود را به داخل مناطق بدهند، اظهار کرد: چنانچه موردی از بیماری طاعون نشخوارکنندگان وجود داشته باشد می‌تواند به سرعت گسترش یابد و دامداران باید مراقبت‌های لازم را انجام دهند/ایسنا