این یافته‌ها بر ضرورت تشویق فعالیت بدنی به عنوان راهکاری برای پیشگیری از سرطان تاکید می‌کند./مهر