مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه ضمن تشریح تغییرات و تقسیمات جدید در استان از تهیه، تدوین و ارسال طرح های مطالعاتی ایجاد دو شهرستان، ۳ بخش و یک شهر جدید برای تصویب خبر داد.

جلیل بالایی با اشاره به اینکه تقسیمات کشوری جدید در مسیر تصویب قرار دارد؛ اظهار داشت: هم اکنون استان کرمانشاه با دو میلیون نفر جمعیت دارای ۱۴ شهرستان ، ۳۴ بخش ، ۳۵ شهر و ۸۷ دهستان است که با تصویب تغییرات جدید مسیر خدمت رسانی به مردم بیش از پیش تسهیل شده و فرصت توسعه متوازن را نیز برای برخی بخش ها و شهرهای جدید فراهم می کند.

وی مرجع نهایی تصمیم گیری و تصویب طرح های جدید را دولت اعلام کرد و افزود: طرح های مطالعه شده از پشتوانه فنی و سیاسی، اجتماعی مناسبی برخوردار است که با موافقت وزارت کشور و پیگیری لازم در مسیر کسب تایید و تصویب توسط دولت قرار می گیرد.

لازم به ذکر است با تصویب دولت در سالجاری دو بخش باوله در سنقر و دشت ذهاب در سرپل ذهاب ایجاد و به زودی با انتصاب بخشدار رسما افتتاح و شروع به کار خواهند نمود.