وی در ادامه بنای آرامگاه ویس قرنی را مربوط به دوره سلجوقیان دانست و گفت: ویس قرنی از جمله دوستداران پیامبر اکرم(ص) و صحابی حضرت علی(ع) است که هرساله زائرین زیادی به زیارت آن می روند/ایسنا