محمدی ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۲۹۴ بیمار هم در مراکز درمانی استان کرمانشاه برای تزریق رمدسیویر بستری موقت شدند.