مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از بیماران خاص و صعب العلاج خواست به منظور دریافت خدمات درمانی صندوق بیمه سلامت از مراکز دولتی و خصوصی برای انتساب پزشک خانواده خود تا طی شدن فرایند تکمیل انتساب بیمه‌شدگان به پزشکان مجری طرح به این اداره کل مراجعه کنند.

«امید قادری» ، با بیان اینکه طبق برنامه زمانبندی و براساس موقعیت جغرافیایی، بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی به پزشکان خانواده مربوطه منتسب می شوند، افزود: بیماران خاص و صعب العلاج تا تکمیل شدن این فرایند در مراجعه به بیمارستان و بخش های خصوصی با کدرهگیری که به آنان ارایه می شود، می توانند از خدمات درمانی و دارویی استفاده کنند.

او از تمامی پزشکان و مراکز طرف قرارداد بخش خصوصی خواست در صورت ثبت نسخه بیمه شدگان زیر پوشش صندوق سلامت همگانی دارای بیماری‌های خاص، صعب العلاج و شیمی درمانی در سامانه نسخه نویسی الکترونیک (Erx) با خطای «ارایه این خدمت در صورت تجویز در بخش دولتی امکانپذیر می باشد » مواجه شدند، این افراد را به منظور انتساب پزشک خانواده و بهره مندی از مزایای بیمه ای به اداره کل بیمه سلامت استان به آدرس کرمانشاه، میدان فردوسی ، ابتدای خیابان شهید جعفری (کسری) راهنمایی کنند تا با ارایه کد رهیگیری به آنان از خدمات بخش خصوصی (علاوه بر بخش دولتی) نیز بهره مند شوند.

قادری گفت: بیماران خاص تحت پوشش صندوق سلامت همگانی در صورت انتساب به پزشک خانواده، معاف از رعایت ارجاع پزشک خانواده می باشند و بیمه شدگان سرطانی و شیمی درمانی نیز در صورت ارائه گواهی پزشک معالج که فرمت آن قبلاً تحویل پزشکان آنکولوژیست گردیده در سامانه نسخه نویسی الکترونیک علامت زده شده و از رعایت ارجاع پزشک خانواده معاف و می توانند مستقیماً به پزشک معالج سطح ۲ و سه مراجعه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی تا پیش از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع فقط می توانستند از مراکز دولتی خدمات درمانی دریافت کنند که با اجرای این طرح می توانند با انتساب پزشک خانواده، از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.

قادری با بیان اینکه بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی باید برای انتساب پزشک خانواده اقدام کنند، افزود: با اجرای سیستم نسخه نویسی الکترونیک، دیگر دفترچه کاغذی برای بیمه شدگان صادر نمی شود و فقط با ارایه کد رهگیری به آنها خدمات درمانی ارایه می گردد.

۶۰درصد جمعیت استان زیرپوشش بیمه سلامت است

بیمه سلامت کرمانشاه، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یعنی ۶۰ درصد از جمعیت استان را در قالب پنج صندوق بیمه‌ای شامل، «صندوق کارکنان دولت»، «صندوق روستاییان و عشایر»، «صندوق بیمه همگانی رایگان»، «صندوق ایرانیان» و «صندوق سایر اقشار» زیرپوشش دارد.

اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تخت در ۱۸ بیمارستان دولتی زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی، ۲ بیمارستان خصوصی، سه بیمارستان نظامی و ۲ بیمارستان تامین اجتماعی در استان کرمانشاه فعال است.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند./ایرنا