October 05,2022 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

toloukermanshah.ir

تیتر اخبار:

معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه

چه کسانی دُز سوم واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد؟

چه کسانی دُز سوم واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد؟

سارا شاه‌آبادی در خصوص تزریق دُز سوم واکسن کرونا، اظهار داشت: همه افراد نیاز به تزریق دُز سوم ندارند./وی ادامه داد: با توجه به اینکه کادر بهداشت و درمان در معرض خطر ابتلا به بیماری هستند و بیشتر از دیگران با بیماران در ارتباط هستند فعلا در استان کرمانشاه دُز سوم برای کادر بهداشت و درمان در حال تزریق است و باید فاصله بین نوبت دوم و سوم واکسن، حداقل ۶ ماه باشد./معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال باشد و چرخش ویروس در جامعه وجود داشته باشد و در واقع بیماری کنترل نشود تزریق دُز سوم برای افراد در معرض خطر و بیماران زمینه‌ای هم توصیه می‌شود./وی در پایان،خاطرنشان کرد: اگر مردم با مشارکت خوب برای واکسیناسیون مراجعه کنند و درصد بالایی از افراد جامعه دو نوبت را دریافت کنند، قطعا چرخش ویروس در جامعه کم خواهد شد و دیگر نیازی به تزریق دُز سوم برای همه افراد وجود ندارد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: فعلا در استان دُز سوم برای کادر بهداشت و درمان در حال تزریق است و باید فاصله بین نوبت دوم و سوم واکسن، حداقل ۶ ماه باشد.

سارا شاه‌آبادی در خصوص تزریق دُز سوم واکسن کرونا، اظهار داشت: همه افراد نیاز به تزریق دُز سوم ندارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کادر بهداشت و درمان در معرض خطر ابتلا به بیماری هستند و بیشتر از دیگران با بیماران در ارتباط هستند فعلا در استان کرمانشاه دُز سوم برای کادر بهداشت و درمان در حال تزریق است و باید فاصله بین نوبت دوم و سوم واکسن، حداقل ۶ ماه باشد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال باشد و چرخش ویروس در جامعه وجود داشته باشد و در واقع بیماری کنترل نشود تزریق دُز سوم برای افراد در معرض خطر و بیماران زمینه‌ای هم توصیه می‌شود.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: اگر مردم با مشارکت خوب برای واکسیناسیون مراجعه کنند و درصد بالایی از افراد جامعه دو نوبت را دریافت کنند، قطعا چرخش ویروس در جامعه کم خواهد شد و دیگر نیازی به تزریق دُز سوم برای همه افراد وجود ندارد./ایرسا