کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-در راستای تقویت انعکاس اخبار حوزه مدیریت شهری دوره تخصصی روابط عمومی در شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه، در راستای تقویت انعکاس اخبار حوزه مدیریت شهری در کرمانشاه، دوره تخصصی روابط عمومی در شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

این دوره با محوریت مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه و همکاری اداره آموزش شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش این دوره آموزشی با اهداف
آموزش مدیران روابط عمومی شهرداری کرمانشاه و سازمان‌های تابعه با سر فصل های آموزش خبرنویسی، سواد رسانه ای، رسانه شناسی و مدیریت ارتباطات برگزار شد.

گفتنی است، این دوره با حضور مدیران روابط عمومی مناطق‌هشتگانه، سازمان‌های تابعه و معاونت‌های شهرداری کرمانشاه در سالن جلسات سازمان‌آتش‌نشانی برگزار شد.