احمدی افزود: براساس ارزیابی های صورت گرفته با تست‌های آزمایشگاهی زعفران تولیدی کرمانشاه در زمره انواع باکیفیت زعفران به شمار می‌رود که قابل رقابت با زعفران های مرغوب است.

 اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار بین هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون تومان است که زعفران نگین در بازار بین ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان و زعفران پوشال بین ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان است.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۹۴۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ است که سالانه بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات از آن برداشت می شود./ایسنا