معاون آموزش و کارآفرینی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه از آموزش ۷۱۰۰ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان در فاز سوم طرح سرباز مهارت خبر داد.

علی اکبر والی با اشاره به آغاز فاز سوم این طرح در استان، گفت: اجرای این طرح در قالب تفاهم نامه بین ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ورزش و جوانان و جهاد دانشگاهی، با هدف آموزش و توانمند سازی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در سطوح بدو خدمت، حین خدمت و پس از خدمت منعقد شده است.

والی با اشاره به لزوم مهارت آموزی به سربازان، گفت: سربازان پس از سپری کردن دوران خدمت، وارد مرحله جدیدی از زندگی می شوند که طبیعتا فراگیری آموزه های حوزه اشتغال و مهارت های زندگی در حین خدمت تا حد زیادی می‌تواند در انتخاب مسیر صحیح در حوزه های یاد شده برای آنها راهگشا باشد.

معاون آموزش و کارآفرینی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به همکاری و همراهی بسیار خوب اداره کل ورزش و جوانان در استان در اجرای این طرح، گفت: در هفت ماهه امسال، ۷۱۰۱ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان درقالب این طرح از آموزش مهارت های زندگی و مهارت عمومی اشتغال بهره مند شدند.

وی افزود: از این تعداد ۲۳۶۰ نفر از آموزشگاه رزم مقدماتی شهدا نزسا کرمانشاه، ۱۲۶۶ نفر از  آموزشگاه رزم مقدماتی شهید ثابت خواه  گیلانغرب و تعداد ۳۴۷۵ نفر نیز متعلق به مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی ناجا می باشند/ایسنا