معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به سربازان مهارت دیده خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تسهیلات قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی در اختیار این قشر جویای کار قرار می گیرد.

وی افزود: این تسهیلات می تواند در قالب خودکارآفرین، پشتیبان و یا همکاری با دیگر واحدهای اقتصادی فعال جذب شود.

دکتر بهزاد باباخانی که در جلسه ایجاد اشتغال برای سربازان مهارت آموخته که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نظامی برگزار شد؛ سخن می گفت بر اهمیت برنامه ریزی برای آموزش مهارت در زمان خدمت و ارائه تسهیلات ارزان قیمت پس از پایان خدمت سربازان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: جوانان پس از پایان خدمت در بهترین و مفیدترین ایام زندگی خود قرار دارند و مهمترین جمعیت هدف برای ایجاد اشتغال محسوب می گردند.

معاون استاندار از متقاضیان این تسهیلات خواست که درخواست خود را در اختیار واحد نظامی دوران خدمت قرار داده تا ضمن طرح در کارگروه مربوطه پس از تایید کمیته فنی به بانک عامل ارسال شود.