مهدی محمدی ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۲۸۹ بیمار هم در مراکز درمانی استان کرمانشاه برای تزریق رمدسیویر بستری موقت شدند.

گرداوری خبر: محمدرضا جوادی نمین