مهدی محمدی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۲۱۱ بیمار هم در مراکز درمانی استان کرمانشاه برای تزریق رمدسیویر بستری موقت شدند.