غلامرضا امیری در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: متاسفانه در جریان اسکان موقت زلزله زدگان، آنطور که باید و به نحو شایسته تدبیر و مدیریت ندیدیم و جای بسی سؤال دارد که آیا تدبیر!! در قبال زلزله زدگان این وضعیت بود؟!

امیری خطاب به دولتمردان گفت: شما که توانایی تأمین اسکان موقت یا فراهم کردن کانکس را ندارید حداقل معذرت خواهی کنید و باید بگویم من به عنوان حامی دولت ناامید شدم.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید باید در قبال رسیدگی به زلزله زدگان پاسخگو باشد، اما از سویی اگر از استاندار کرمانشاه تقدیر نکنم، به دور از انصاف
عمل کردم چراکه مطلع هستم ایشان نهایت توان خود را جهت خدمت به زلزله زدگان به کار گرفتند.

امیری افزود: بنده به عنوان نمایند مردم کرمانشاه در شورای اسلامی شهر از هیئت دولت گله مند هستم.