سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فوت ۹ نفر دیگر در استان بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد.

گردآوری : محمد رضا جوتدی نمین