کرمی با تاکید بر لزوم گسترش مقوله مهارت آموزی و اشتغال در زندان های کرمانشاه، اعلام کرد: این مسئله می تواند روی سلامت جسمی و روحی زندانیان تاثیر زیادی بگذارد.

وی ادامه داد: از طرفی زندانی با مهارت آموزی برای بازگشت به جامعه به یک نیروی کار ماهر تبدیل می شود و احتمال اینکه پس از آزادی دوباره به سمت جرم برود بسیار کم خواهد شد.

دادستان کرمانشاه به انجام فعالیت های فرهنگی نیز در زندان ها اشاره کرد و گفت: کار فرهنگی می تواند زمینه رشد و بالندگی را در زندانیان فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به بازدید خود از زندان ماهیدشت، اعلام کرد: در این بازدید که بدنبال سلسه بازدیدها از زندان های کرمانشاه صورت گرفت، به همراه معاونین و تعدادی از قضات در جریان مشکلات قضایی جمعی از زندانیان قرار گرفتیم.

کرمی یادآورشد: در جریان این بازدید و بررسی پرونده های زندانیان، ۵۴ نفر از افراد زندانی در قالب اعطای مرخصی منجر به آزادی از زندان رهایی پیدا کردند.