مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد کرد: امسال تولید زعفران در استان به دوهزار کیلوگرم برسد.

منصور احمدی، سطح زیر کشت زعفران استان کرمانشاه را ۴۷۷ هکتار اعلام کرد و افزود: ۶۰ هکتار از این سطح به تازگی به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده و امسال تولیدی ندارد.

احمدی با اشاره به پیش بینی افزایش ۳۰۰ کیلوگرمی تولید زعفران در استان طی سال جاری، گفت: برآورد می شود امسال تولید زعفران در استان به دو هزار کیلوگرم برسد.

به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، سال گذشته میزان زعفران تولیدی در استان ۱۷۰۰ کیلوگرم بود.

احمدی سپس با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان کرمانشاه بجز شهرستان قصرشیرین کشت زعفران داریم، گفت: بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان مربوط به شهرستان کرمانشاه است.

احمدی زعفران تولیدی در مزارع استان کرمانشاه را در فهرست انواع مرغوب زعفران قرار داد و گفت: بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته زعفران تولیدی در استان از کیفیت بالایی برخوردار بوده و حتی قابل رقابت با زعفران قائنات به عنوان مرغوبترین زعفران کشور است.

وی گفت: برداشت زعفران در استان کرمانشاه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد./ایسنا