استاندار کرمانشاه گفت: خوشبختانه روند شیب نزولی کرونا در استان تداوم دارد اما امکان دارد که با عادی انگاری و بی توجهی به توصیه های بهداشتی وارد پیک ششم کرونا شویم.

امکان ترزیق روزانه ١٠٠ هزار دُز واکسن در استان وجود دارد اما حدود ٢٠ هزار دوز واکسن ترزیق می شود و از مردم انتظار داریم مشارکت بیشتری در انجام واکسیناسیون داشته باشند زیرا سلامت عمومی جامعه در گرو واکسیناسیون همگانی و رعایت توصیه های بهداشتی است.

به افرادی که واکسن نزده اند در طرح قرنطینه و محدودیت هوشمند خدمات ارائه نخواهد شد.

ترزیق واکسن در کاهش مرگ و میرها بر اساس گزارش دانشگاه بسیار موثر بوده است هرچند امکان دارد کسانی که واکسن زده اند دوباره دچار کرونا شوند اما مرگ و میرها با ترزیق واکسن بسیار کاهش پیدا کرده است که این خود دلیلی برای توجه مردم به انجام واکسیناسیون در جامعه است.