استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه باید روند نظارت در بازار برای کنترل قیمت ها تقویت شود، اظهار کرد: به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که یک کالا در چندین مغازه با قیمت های مختلف به فروش برسد.

هوشنگ بازوند در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، اظهار داشت: همه باید قبول داشته باشیم وضعیت معشیتی مردم خوب نیست و آنان از ما مدیران توقع دارند که با جدیت تمام، بازار را با نظارت های بیشتر کنترل کنیم و مانع از هرگونه افزایش بی رویه قیمت ها شویم.

وی با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد تنظیم بازار استان تصریح کرد: در جلسات مربوط به این ستاد، دستگاه های ذیربط مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند که اگر کالایی در یک هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو بوده گزارش کنند و دلایل این افزایش قیمت را توضیح دهند.

وی خاطرنشان ساخت: اثرگذاری این جلسات باید برای مردم ملموس باشد و ضروری است که این تاثیرگذاری در کف بازار خود را نشان هد تا منجر به کاهش نگرانی مردم در زمینه افزایش بی رویه قیمت ها و همچنین جلوگیری از فروش یک کالا با چندین قیمت در مغازه های مختلف شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت چندین کالا در هفته گذشته ادامه داد: دستگاه های ذیربط در کنترل بازار موظف هستند که موضوع این افزایش قیمت ها را آسیب شناسی و علت آن را مشخص کنند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: باید گروه نظارتی هر چه بیشتر تقویت شود تا مردم احساس کنند که نظارت مستمر و پیگیری ویژه برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار وجود دارد.

بازوند گفت: مردم در چنین شرایطی امید دارند که مدیران با تمام جدیت و اهتمام برای ایجاد تعادل و جلوگیری از فروش کالاها با قیمت های مختلف در بازار تلاش می کنند.

وی تصریح کرد: وقتی که یک کالا در مغازه های مختلف با چندین قیمت مختلف به فروش می رسد به معنای نظارت کم است، لذا نباید بگذاریم که بازار دچار آشفتگی شود.

بازوند از سازمان های صنعت، معدن تجارت و جهادکشاورزی استان خواست با محوریت معاونت اقتصادی استانداری نسبت به تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی افزایش قیمت ها تا پایان همین هفته اقدام کنند.

 استاندار کرمانشاه تاکید کرد: بازرسین اصناف و بازار وظیفه دارند که توان خود را برای کنترل بیشتر قیمت ها افزایش دهند، زیرا توقع مردم از ما کنترل بیشتر بازار است.