مدیرکل بیمه‌ سلامت استان کرمانشاه با اعلام اینکه داروهای ناباروری در تعهد بیمه سلامت قرار گرفت، از مراکز درمانی مرتبط در استان خواست برای عقد همکاری با اداره کل بیمه سلامت اقدام کنند.

دکتر «امید قادری» ، اظهار داشت: در راستای رفع دغدغه‌های این سازمان در جهت نازایی و ناباروری، داروهای ناباروری در تعهد بیمه سلامت قرار گرفت و اعتبارات لازم نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

این امر در راستای سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت و طبق قانون برنامه ششم توسعه و تاکید دولت در راستای تحکیم و تقویت خانواده محور و با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شده است.

وی در خصوص شرایط عقد قرارداد نیز گفت: قوانین و ضوابط مربوطه این است که مراکز پروانه های قانونی بهره برداری را داشته باشند، مسوول فنی مشخص داشته باشد و اسامی آنان در موسسات فنی که از ارائه خدمات پزشکی و بیمه درمانی محرومیت دارند قرار نداشته باشد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه اظهار داشت: این طرح موسساتی که از نظر نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی محدودیت دارند را در بر نمی گیرد و جهت عقد قرارداد، همه این شرایط باید لحاظ شود.

قادری اضافه کرد، درخصوص واحدهای درمانی ناباروری غیرمستقل ضروری است که این عنوان در پروانه بهره برداری موسسات حتما ذکر شود.

بیمه سلامت کرمانشاه، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یعنی ۶۰ درصد از جمعیت استان را در قالب پنج صندوق بیمه‌ای شامل، «صندوق کارکنان دولت»، «صندوق روستاییان و عشایر»، «صندوق بیمه همگانی رایگان»، «صندوق ایرانیان» و «صندوق سایر اقشار» زیرپوشش دارد.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند./ایرنا