واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌ها راه نجات از “موج های پیاپی کرونا”

شاه آبادی با بیان اینکه خروج از این موج تنها بسته به رفتار مردم است، گفت: در حال حاضر پروتکل های بهداشتی در پایین ترین سطح خود قرار گرفته و نیاز است که مردم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: اگر پروتکل ها به دقت رعایت نشود ممکن است مدت طولانی تری در این موج بماینم و همه چیز بستگی به رفتار بهداشتی مردم دارد.

معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: حقیقت این است که رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون می تواند ما را از موج های پیاپی کرونا نجات دهد.

شاه آبادی با بیان اینکه تنها راه مقابله با کرونا رعایت پروتکل ها و انجام واکسیناسیون است، گفت: اگر ۸۵ درصد جامعه واکسینه کامل شوند یعنی هر دو دوز را تزریق کرده و سه هفته از آن بگذرد، تقریبا ایمنی جمعی علیه کرونا در جامعه ایجاد می شود و می توان با خیال آسوده تری در جامعه تردد کرده و فعالیت داشت.