عضو شورای شهر کرمانشاه بر انتخاب شهردار جدید کرمانشاه با رای حداکثری اعضای شورا تاکید کرد و افزود: چنین شهرداری که مورد قبول همه اعضا باشد می تواند با کمترین مشکل در کرمانشاه فعالیت کند.

سیداحسان احسانی با اشاره به آیین نامه و دستورالعمل ها وزارت کشور در خصوص شرایط انتخاب شهرداران کلانشهرها، گفت: بر اساس این آیین نامه ها مدارک تحصیلی، سوابق کاری و تجربه در انتخاب شهرداران کلانشهر ها لحاظ می شود.

احسانی گفت: بر اساس این دستورالعمل ها چنین شرایطی برای کاندیداهای تصدی شهرداری کرمانشاه حتما لحاظ می شود و افراد باید در درجه اول واجد شرایط لازم برای احراز این پست باشند.

این عضو شورای شهر کرمانشاه افزود: در کنار این شرایط نیاز است که شهرداری برای کرمانشاه انتخاب شود که جسارت انجام کارهای بزرگ را داشته باشند.

وی افزود: در کرمانشاه پروژه های نیمه کاره و عظیمی داریم که شهرداری جسور می تواند آنها را به سرانجام برساند.

احسانی گفت: کرمانشاه امروز یک کلانشهر است و نیاز داریم پروژه های بزرگ در آن اجرایی شده تا شکل و شمایل واقعی یک کلانشهر را پیدا کند.

این عضو شورای شهر کرمانشاه از تعامل با شورای شهر به عنوان ویژگی ضروری شهردار جدید یاد کرد و افزود: شهردار جدید باید بتواند با شورای شهر تعامل خوبی داشته باشد و این تعامل و همکاری است که می تواند موجب پیشبرد امور شهر و مردم شود.

احسانی با تاکید بر انتخاب شهردار کرمانشاه با رای حداکثری اعضای شورا گفت: فردی باید به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شود که هر یازده نفر و یا حداقل ۱۰ عضو شورا به او رای داده و با حداکثر آرا بر مسند شهرداری کرمانشاه قرار گیرد.

این عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: چنانچه فردی با رای پایین اعضای شورا به عنوان شهردار انتخاب شود، قطعا در ادامه راه دچار چالش خواهد شد. فردی باید بعنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شود که مورد قبول اکثریت اعضا باشد./ایسنا