مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به جمعیت یک میلیون نفری زنان استان گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۲۰ درصد جامعه زنان استان می توانند خون اهدا کنند.

دکتر پژمان صالحی فر ، با اشاره به درصد پایین اهدای خون در زنان گفت: در حالی که نیمی از افراد جامعه را بانوان تشکیل می دهند، میزان اهدای خون در آنها به شدت پایین بوده و تنها ۵.۵ درصد از جامعه اهداکنندگان را بانوان تشکیل می دهند.

وی افزود: دلایل متنوعی برای پایین بودن میزان اهدای خون در زنان مطرح است، اما از جمله مهمترین آن احساس کم خونی است که در زنان وجود دارد.

صالحی فر گفت: بسیاری زنان این تصور را دارند که کم خون هستند و نمی توانند خون اهدا کنند، این درحالیست که در مرکز انتقال خون، قبل از اهدا تست کم خونی گرفته شده و چنانچه فرد واقعا کم خون باشد از او خون گرفته نمی شود.

این مسئول افزود: بسیاری از زنان تصور کم خونی دارند، اما در واقعیت چنین نیست و آنها می توانند اهدای خون داشته باشند.

صالحی فر ترس از سوزن خونگیری را هم عامل دیگری برای استقبال کم زنان از اهدای خون عنوان کرد.

این مسئول افزود: از طرفی بخشی از جامعه زنان را زنان باردار و شیرده تشکیل می دهند که اهدای خون برای آنها ممنوع است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: در مجموع طبق برآورد صورت گرفته حدود ۲۰ درصد جامعه زنان توان اهدای خون دارند و این درحالیست که میزان اهدای خون در آنها به شدت پایین است.

صالحی فر گفت: از جمعیت حدود یک میلیون نفری زنان استان، ۲۰۰ هزار نفر توان اهدای خون دارند، اما تعداد بانوان اهداکنندگان خون در استان به شدت کم است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بانوان می توانند در سال سه بار برای اهدای خون مراجعه داشته باشند و اگر فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گیرد، بسیاری مشکلات و کمبودها در حوزه اهدای خون مرتفع می شود.

صالحی فر با بیان اینکه امکان اهدای خون در دوران قاعدگی هم وجود دارد، گفت: چنانچه مشکلی خاصی در این ایام وجود نداشته باشد اهدای خون منعی ندارد، اما اگر در این زمان فرصت نشد، بانوان می توانند در روزهای دیگر چنانچه داروی خاصی مصرف نمی کنند جهت اهدای خون مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: این اطمینان را می دهیم که قبل از اهدای خون تمام آزمایشات و بررسی های لازم جهت آمادگی فرد برای اهدای خون بررسی می شود و از فردی که شرایط لازم را نداشته باشد، خونگیری انجام نشود.

صلاحی فر-ایسنا