به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، شهلایی  در پی بارش های پیش بینی شده  گفت : هم استانی های عزیز نگران سیلاب های احتمالی نباشند ظرفیت های لازم در سدهای استان برای عبور ایمن سیلاب ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت ضمن توصیه و تاکید مجدد در خصوص پرهیز از ترددهای غیر ضرور در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها افزود : امیدواریم بارش های مناسب سال آبی جدید به رفع تنش آبی در سطح استان منتهی شود ، هر چند مدیریت منابع و تطبیق منابع و مصارف در حوضه آب در دستور کار میباشد و این موضوع بیش از گذشته مد نظر است .

وی همچنین با اشاره به اینکه کلیه معاونین و اعضاء مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای در حالت آماده باش کامل برای مقابله با سیلاب احتمالی میباشند ادامه داد : نزدیک به پنجاه درصد از ظرفیت سدهای استان خالی است و این بارش ها علاوه بر اینکه میتواند حجم ذخیره منابع آبی در استان را افزایش دهد کمک مناسبی به سفره های آب زیرزمینی خواهد نمود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در پایان سخنان خود برداشت های غیر مجاز و نامتعارف از منابع آبی خصوصا برای کشت های پر آب بر علی الخصوص برنج را کاری نادرست و فاجعه ای اسف بار برای منابع آبی استان توصیف و برخورد با این دسته از افراد را از وظائف اصلی شرکت متبوع خود برشمرد که با جدیت دنبال میشود .