رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به نتیجه رسید و مدیر متخلف جهاد کشاورزی و همدستانش در حوزه توزیع اقلام یارانه‌ای و نهاده‌های دامی شناسایی و دستگیر شدند.

 با رصد اطلاعاتی و اقدام عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات یکی از مدیران جهاد کشاورزی کرمانشاه به همراه همدستانش با دستور قضائی دستگیر شدند.

دستگیری این افراد به دلیل تخلف در توزیع اقلام یارانه‌ای و نهاده‌های دامی و ایجاد بازار سیاه بوده که سبب اخلال در بازار مرغ در سطح استان کرمانشاه شده بود.

گفتنی است، این اقدام در راستای برخورد با مفسدین اداری و اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام گرفته است.