به گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، هم اکنون مخازن آب زیرزمینی کرمانشاه یک میلیارد و ۳۴ میلیون مترمکعب کسری تجمعی دارند.

علی مرادی ، با اشاره به کم بارشی و خشکسالی جدی سال گذشته و احتمال تداوم آن در سال جاری، اظهار کرد: متاسفانه سال آبی گذشته تغذیه مناسبی برای ذخایر آب زیرزمینی استان نداشتیم.

وی ادامه داد: با این وجود نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب نیز از منابع آب زیرزمینی کرمانشاه برداشت شده که رقم قابل توجهی  بوده و به دلیل کم بارشی جایگزین نشده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه معتقد است، طی سالیان متمادی اضافه برداشت‌هایی که از ذخایر آب زیرزمینی دشت‌های کرمانشاه صورت گرفته، باعث شده اکنون با کسری تجمعی نزدیک به یک میلیارد و ۳۴ میلیون مترمکعبی در دشت‌های استان مواجه باشیم.

به گفته مرادی، بیشترین حجم کسری نیز به ترتیب مربوط به دشت‌های کرمانشاه، ماهیدشت، روانسر- سنجابی، کنگاور و حسن آباد- شیان است.

وی از تاثیر منفی کسری مخازن دشت‌ها یاد کرد که باعث شده تعداد قابل توجهی از دشت‌های استان در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار بگیرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کسری مخازن آب زیرزمینی را اضافه برداشت برای بخش کشاورزی دانست که به دلیل شرایط کم بارشی امکان جبران آن هم نیست.

مرادی یکی از راهکارها برای جلوگیری از ادامه این روند نگران کننده را کنترل کشت محصولات آب‌بَر اعلام کرد و گفت: برنج، هندوانه و ذرت بیشترین آب مصرفی را به نسبت سایر محصولات دارند و در شرایط فعلی تهدیدی برای منابع آبی محسوب می‌شوند./ایسنا