رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه گفت: برابر مقررات و بدون چشم پوشی با هرگونه تخلف به ویژه گران فروشی برخورد خواهد شد.

رضا سلیم ساسانی اظهار داشت: گشت مشترک بازرسی و نظارت متشکل از بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف روز گذشته  از خبازی های سطح شهر کرمانشاه به عمل آمد.

وی افزود: بازرسی از خبازی ها طی دو  مرحله انجام گرفته است.

سلیم ساسانی خاطرنشان کرد: برابر مقررات و بدون چشم پوشی با هرگونه تخلف به ویژه گران فروشی برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه گفت: هدف از انجام این بازرسی ها، نظارت بر قیمت ها و برخورد با تخلفات احتمالی است.

سلیم ساسانی تصریح کرد: همچنین امروز تعدادی از فروشگاهها  بزرگ  سطح شهر توسط بازرسان اتاق  اصناف مورد نظارت قرار گرفتند./مرصاد