کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-سرپرست شهرداری کرمانشاه با تاکید بر نقش نیروی انسانی توانمند در سازمان، از آن به عنوان مهمترین دارایی مدیریت شهری نام برد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، مهندس امیر رحیمی سرپرست شهرداری کرمانشاه در جلسه کمیته انتصابات شهرداری اظهار داشت: پرسنل توانمند، متعهد و متخصص در حقیقت مهمترین سرمایه و دارایی مدیریت شهری به حساب می آید و باعث ارتقاء سازمان شهرداری و بهره مندی جامعه شهروندی از کیفیت مطلوب و خدمات در تمامی حوزه‌ها خواهد شد.

وی افزود: باید زمینه را به صورتی آماده نماییم تا در کنار آموزش و راهنمایی کارکنان سازمان، با ایجاد محیط پاک و سالم ظرفیت‌های بالقوه آنان را به بالفعل در آوریم.

مهندس امیر رحیمی با بیان اینکه بت توجه ویژه به آموزش و ارزیابی عملکرد ،نیروهای تلاشگر، خلاق و با استعداد، در ساختار سازمانی به وجود خواهند آمد، تاکید کرد: با آموزش و نظارت بر عملکرد پرسنل و در کنار آن از طریق ارتقا دانش و گسترش آگاهی در خصوص نقش و جایگاه پرسنل در محیط کاری، علاوه بر توانمندی و پاکدستی، می توانیم نظامی کارآمد را در محیط اداری معماری و طراحی نماییم.

 مهندس رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداری در روند توسعه شهر و بهبود محیط زیست سکونت‌گاه‌های شهری نقش بسزایی دارد، از این منظر مدیریت شهری باید الگوی مناسبی برای آحاد جامعه شهروندی باشد تا در تعالی شهر و خدمات بهینه برای شهروندان کرمانشاهی نقش خود را ایفا کند و زمینه ساز اعتماد و مشارکت شهروندان برای پیشرفت و توسعه شهر باشد.

محمدرضاجوادی نمین