فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به وقوع سرقت در سطح شهرک های صنعتی کرمانشاه گفت: وقوع سرقت را رد نمی کنیم، اما اینکه سرقت های سریالی داشته باشیم چنین چیزی نیست.

سرهنگ علیرضا دلیری؛ در خصوص موضوع عنوان شده از سوی مدیران برخی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی کرمانشاه مبنی بر افزایش وقوع سرقت در این شهرک‌ها، گفت: موضوع سرقت را منکر نمی شویم، اما اینکه سریالی باشد چنین چیزی نیست.

وی افزود: در شهرک صنعتی فرامان و برخی شهرک های دیگر، برخی واحدها هستند که مالکی ندارند و در آنها نگهبانی و حراست وجود ندارد و همین امر موجب دست اندازی برخی سارقان به اموال این واحدها می شود.

دلیری گفت: این ماجرا مشابه این است که فردی منزل خود را مدت طولانی خالی گذاشته و حراست و نگهبانی از آن نداشته باشد و قطعا چنین موردی مورد طمع سارقان واقع می شود.

دلیری گفت: شهرک های صنعتی به دلیل اینکه خارج از شهر هستند زیرمجموعه پاسگاه های برون شهری قرار می گیرند و گشت های این پاسگاه هم فعال است و به شهرک ها سرکشی دارد، اما با توجه به وسعت محدوده برون شهری و وسعت شهرک ها قطعا نمی توان گشت های ۲۴ ساعته در هر شهرک صنعتی قرار دارد.

۲۵۰۰ معتاد سرگردان در کرمانشاه داریم که حتی یک کف دست آهن را هم می دزدند

وی افزود: در حال حاضر پلیس بیش از حد توان خود در موضوع سرقت مقابله می کند و استان هم اکنون در بحث سرقت در رتبه های میانی کشور قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: سرقت ها در هفت ماهه امسال ۹ درصد افزایش یافته و متاسفانه عمده آنها خرده سرقت هایی است که توسط معتادان متجاهر نجام می شود.

وی افزود: حدود ۲۵۰۰ معتاد متجاهر در شهرستان کرمانشاه سرگردانند که حتی یک کف دست آهن هم گیربیاورند، آن را دزدیده و برای تامین پول مواد می فروشند.

دلیری گفت: نیروی انتظامی هم حد و توانی دارد و در حالی یک تنه دربحث مقابله با سرقت فعالیت دارد که ۳۱ دستگاه دیگر هم در این زمینه مسئولیت های خاص خود را دارند.

اهالی شهرک های صنعتی درخواست بدهند “کیوسک انتظامی” راه اندازی می کنیم

فرماده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خصوص حمله سارقان به کیوسک نگهبانی شهرک صنعتی فرامان هم گفت: اگر نگهبانان می دانند که کار چه کسانی است و این افراد برای انتقام دست به این کار زده اند که پرونده این افراد موجود است و کافی است شکایت کرده تا رسیدگی کنیم.

وی در خصوص درخواست ساکنان شهرک های صنعتی در خصوص راه اندازی کیوسک انتظامی در سطح شهرک ها هم گفت: در این زمینه ما هم تمایل داریم و بنیاد تعاون ناجا در این زمینه فعالیت داشته و به درخواست افرادی که تقاضای نگهبانی خاص و ویژه دارند، رسیدگی می کند.

وی افزود: اهالی شهرک های صنعتی می توانند با بنیاد تعاون ناجا قرارداد منعقد کرده تا نفراتی به شهرک ها اعزام و در آنجا مستقر شوند./ایسنا