سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه، سه عضو شورای اسلامی شهر گیلانغرب را بازداشت کردند.

این بازداشت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و ازسوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

پیش از این نیز شش تن از مدیران و کارمندان شهرداری کرمانشاه بازداشت شده بودند.