کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع؛بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، سامانه ای بارشی بتدریج از اواخر وقت شنبه تا صبح سه شنبه، جو منطقه را متاثر کرده؛ ضمن تعدیل دمای هوا (کاهش دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه) در بعضی ساعات سبب بارندگی همراه با وزش باد و رعدوبرق در سطح استان می گردد. شرایط ناپایدار در روز دوشنبه نمود بیشتری داشته بارش در ارتفاعات به شکل برف نیز مشاهده خواهد شد. شایان توجه است؛ از روز سه شنبه تا پایان هفته، افرایش نسبی دمای روزانه، کاهش دمای شبانه و مه صبحگاهی بویژه در مناطق سردسیر و مرطوب، مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.