سخنگوی شورای شهر کرمانشاه از احتمال بالای انتخاب شهردار کرمانشاه در جلسه امروز(اول آذر) شورا خبر داد.

احسان حیدریان ، با اشاره به برگزاری جلسه امروز (اول آذر) شورا گفت: این جلسه با موضوع انتخاب شهردار برگزار می شود و به نظر می رسد در جلسه امروز تکلیف شهرداری کرمانشاه مشخص شود.

حیدریان گفت: در جلسه امروز بین شش گزینه نهایی تصدی شهرداری کرمانشاه رای گیری خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه با اشاره به اجماع بالای اعضای شورا روی دو گزینه گفت: به نظر می رسد رقابت اصلی در میان گزینه های تصدی شهرداری کرمانشاه بین آقایان محمد حیدری و منوچهر فخری باشد.

حیدریان گفت: البته هیچ چیز بصورت قطعی قابل پیش بینی نیست، اما اگر اتفاق خاصی رخ نداده و جلسه امروز برگزار شود، به احتمال زیاد شهردار کرمانشاه از میان شش گزینه نهایی انتخاب شود.