سجاد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: هرگونه فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز برای شرکت‌های حمل و نقل چه بصورت مجازی(آنلاین) و چه سنتی، ممنوع و با آنها برخورد می شود.

وی با اشاره به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و همچنین ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، که به منظور حفظ امنیت شهروندان، مسئولیت حمل و نقل درشهر و حومه آن را برعهده شهرداری گذاشته است، افزود: براساس این مفاد قانونی، هرگونه فعالیت برای اینگونه شرکتها مستلزم اخذ مجوز از شهرداری محل فعالیت است.

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه با اشاره به اینکه لایحه ساماندهی فعالین این بخش در قالب شرکتهای تعاونی یا خصوصی به شورای اسلامی شهر کرمانشاه ارسال شده است، تأکید کرد: درصورت تصویب این لایحه توسط شورا و پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مصوبه بوسیله فرمانداری، بلافصله به اجرا و نسبت به ساماندهی تاکسی های آنلاین اقدام خواهد شد.

سلیمانی از شهروندان خواست به شرکتهای فاقد مجوز اعتماد نکرده و امنیت خود را به خطر نیندازند.