رئیس پلیس امنیت عمومی استان از پلمب یک باشگاه ورزشی به خاطر توزیع پودر و مکمل های غیرمجاز در شهر کرمانشاه خبر داد.

 سرهنگ “حسن حیدری” اظهار داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس همراه با نماینده اداره ورزش و جوانان از تعدادی باشگاه ورزشی سطح شهر کرمانشاه بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها یک باشگاه ورزشی که در شهرک بسیج که اقدام به توزیع پودر و مکمل های ورزشی غیرمجاز میان مراجعه کنندگان به باشگاه می کرد شناسایی و پلمب شد.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: در جریان بازرسی های انجام شده ۷ کیلو و ۵۰۰ گرم پودر مکمل ورزشی غیرمجاز کشف شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی همچنین از صدور ۱۰ مورد اخطار پلمب برای دیگر اماکن ورزشی که مقررات لازم را رعایت نمی کردند خبر داد و گفت: این باشگاه ها نیز در صورت تکرار پلمب و از ادامه فعالیت ان ها جلوگیری می شود.