دکتر شکیبا  اظهار کرد: برای رسیدن به ایمنی ناشی از واکسن بعد از تزریق دوز دوم به بیش از یک ماه زمان نیاز است.

 انتظار داریم پوشش واکسیناسیون بالاتر برود و برای قرمز نشدن دوباره استان به ایمن سازی بیشتری نیاز است.

 اگر به دلیل شرایط آرام فعلی واکسن زدن را تا زمان شروع موج جدید احتمالی به تعویق بیاندازیم، بدن ما زمان کافی برای رسیدن به سطح ایمنی ناشی از واکسن را نخواهد داشت.

 بسیاری از افرادی که واکسن زدن خود را تا شروع موج جدید احتمالی به تعویق بیندازند احتمالا در شرایطی واکسن خواهند زد که مبتلا هستند ولی اطلاع ندارند در این شرایط، واکسن نه تنها کمکی نمی کند،بلکه باعث تشدید بیماری خواهد شد.

 افرادی که دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند چنانچه بعد از گذشت موعد مقرر بین دو نوبت واکسن اقدام به تزریق دوز دوم واکسن نکرده اند هر چه سریعتر به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند

 واکسیناسیون تنها راه موثر پیشگیری از بیماری کرونا می باشد و اگر بخواهیم بیماری را به نحو مطلوبی کنترل کنیم، باید واکسیناسیون در سطح جامعه جدی گرفته شود پس دوستان و نزدیکان خود را تشویق به تزریق واکسن نمایید.

 هرچه سریعتر برای دریافت واکسن کرونا اقدام کنید، با تزریق ساده واکسن به راحتی از این شرایط بحرانی خارج می شویم.

از همه مردم فهیم استان کرمانشاه می خواهم برای حفظ جان خود و عزیزانشان نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.